We bouwen met het oog op de toekomst. Daarom werden er bij het ontwerpen van onze nieuwe gebouwen duurzame beslissingen genomen. Zo passen de nieuwe gebouwen van 2022 en 2024 al in het masterplan van onze campusontwikkeling waarbij we onze status als community hospital in regio Leuven versterken. 

Bovendien voorzien we in zowel de polikliniek als de huisartsenwachtpost technologieën die voor een groener ziekenhuis zullen zorgen.

Algemeen werd er in de nieuwe gebouwen geopteerd voor LED verlichting en kozen we voor een ventilatiesysteem type D dat energie recupereert. Daarnaast zullen er infiltratiekratten worden geïnstalleerd om regenwater op te vangen. Bovendien zullen er op het dak van de polikliniek fotovoltaïsche zonnepanelen komen.

In de nieuwe huisartsenwachtpost zal een warmtepomp warmte aanleveren voor de vloerverwarming en zal een zonneboiler natuurlijk gegenereerd warm water leveren. In dit gebouw zal tot slot het door de infiltratiekratten gerecupereerd regenwater gebruikt worden voor de spoeling van de toiletten.

Tenslotte wordt er ook aandacht geschonken aan het creëren van een groene zorgomgeving met voldoende borders en beplanting.

We delen graag enkele foto’s die dit alles illustreren.